[Επιστολή], 1964 Μαρτ. 16, Αθήνα [προς] Μέλπω Αξιώτη, [Berlin].

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLetter (EN)

1964 (EN)
[Επιστολή], 1964 Μαρτ. 16, Αθήνα [προς] Μέλπω Αξιώτη, [Berlin].

Ρίτσος, Γιάννης,

Σημείωση / Note: Χειρόγραφη και ενυπόγραφη επιστολή. Συνοδεύεται από ταχυδρομικό φάκελο. Το αρχείο αγοράστηκε με τη μεσολάβηση του Δ. Σπάθη.

[4] σ.

Λογοτέχνες, Αλληλογραφία, Ελλάδα
Letters
Axioti, Melpo

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

ARC-2006-21331
oai:digital.lib.auth.gr:52655

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)