[Ο Λορέντζος Μαβίλης σε νεαρή ηλικία]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Ο Λορέντζος Μαβίλης σε νεαρή ηλικία]

Σημείωση / Note: Σειρά Α. Αρχείο ατομικό, φάκελος Α.4. Λυτά Χειρόγραφα, υποφάκελος Α.4.7. Φωτογραφίες-Σκίτσα, υποφάκελος Α.4.7.1 Φωτογραφίες Νεανικές.

φωτογραφία, 1 φωτογραφία ασπρόμ. 16 x 10 εκ.

Φωτογραφίες, Λογοτέχνες, Ελλάδα
Maviles, Lorentsos
Photographs

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

German

oai:digital.lib.auth.gr:54315
ARC-2006-22227

van Bosch, Frankfurt

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)