[Απόψεις για τη σχέση του χυδαϊσμού με τη δημοτική]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Απόψεις για τη σχέση του χυδαϊσμού με τη δημοτική]

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης,

Σημείωση / Note: Δακτυλόγραφες σημειώσεις. Σειρά : Θ. Αρχείο Γλωσσικό, φάκελος Θ-27 Υφος, υποφάκελος Θ-27.3. Διαφορές στο ύφος - Χυδαϊσμοί.

[2] σ. 11 x 13 εκ.

Ελληνική γλώσσα, Νέα, Υφος
Stylistics


Greek

oai:digital.lib.auth.gr:55071
ARC-2006-22689

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)