[Εγγραφο}, Προσωπικόν εισιτήριον ελευθέρας κυκλοφορίας διά τον κύριον Λ. Μαβίλλην βουλευτήν [...].

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareDocument (EN)
[Εγγραφο}, Προσωπικόν εισιτήριον ελευθέρας κυκλοφορίας διά τον κύριον Λ. Μαβίλλην βουλευτήν [...].

Σημείωση / Note: Εντυπο χειρόγραφο συμπληρωμένο με μελάνι προσωπικό εισιτήριο του Λορέντζο Μαβίλη ως βουλευτή για ελεύθερη κυκλοφορία για την περίοδο 1910-1911. Σειρά Α. Αρχείο ατομικό, φάκελος Α.11 Φωτογραφίες-Επισκεπτήριες Κάρτες, υποφάκελος Α.11.1 Φωτογραφίες συγγενών και γνωστών

[2] σ. 9 x 6 εκ.

, Λογοτέχνες, Ελλάδα
Documents
Maviles, Lorentsos

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

oai:digital.lib.auth.gr:55663
ARC-2006-23033

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)