[Ο Α. Τσάκωνας στο Μόναχο]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Ο Α. Τσάκωνας στο Μόναχο]

Σημείωση / Note: Στην πίσω πλευρά της φωτογραφίας αναγράφεται με κόκκινο μελάνι η αφιέρωση: "Τω αγαπητώ μου φίλω Κω Λαυρέντ. Μαβίλη εις εν Μονάχω γνωριμίας και φιλίας μας ελάχιστον τόδε δείγμα. Μάιος 1881". Στη συνέχεια παρατίθεται το εξής απόσπασμα από τον Αριστοτέλη: "Τρία είδη φιλίας, κατ' αρετήν, κατά το χρήσιμον και κατά το ηδύ". Σειρά Α. Αρχείο ατομικό, φάκελος Α.11 Φωτογραφίες-Επισκεπτήριες Κάρτες, υποφάκελος Α.11.1 Φωτογραφίες συγγενών και γνωστών.

φωτογραφία, 1 φωτογραφία ασπρόμ. 10 x 6 εκ.

Φωτογραφίες, Λογοτέχνες, Ελλάδα
Maviles, Lorentsos
Photographs

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1881

oai:digital.lib.auth.gr:56045
ARC-2006-23240

Friedrich Mueller, Muenchen

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)