[Νεαρός στο Freiburg]: [λήψη από τα αριστερά]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Νεαρός στο Freiburg]: [λήψη από τα αριστερά]

Σημείωση / Note: Στην πίσω πλευρά της φωτογραφίας αναγράφεται η αφιέρωση: "Τω αγαπητώ κυρίω Μαβίλλη εις ανάμνησιν, Freiburg 7/5/1881". Σειρά Α. Αρχείο ατομικό, φάκελος Α.11 Φωτογραφίες-Επισκεπτήριες Κάρτες, υποφάκελος Α.11.1 Φωτογραφίες συγγενών και γνωστών.

φωτογραφία, 1 φωτογραφία ασπρόμ. 10 x 6 εκ.

Φωτογραφίες, Λογοτέχνες, Ελλάδα
Maviles, Lorentsos

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

oai:digital.lib.auth.gr:56099
ARC-2006-23270

Ruf & Dilger, Freiburg

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)