[Πορτραίτο νεαρού με γυαλιά]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Πορτραίτο νεαρού με γυαλιά]

Σημείωση / Note: Στην πίσω πλευρά της φωτογραφίας αναγράφεται δυσανάγνωστα στη γερμανική το όνομα του εικονιζόμενου. Σειρά Α. Αρχείο ατομικό, φάκελος Α.11 Φωτογραφίες-Επισκεπτήριες Κάρτες, υποφάκελος Α.11.2 Φωτογραφίες συγγενών και γνωστών (ΙΙ).

φωτογραφία, 1 φωτογραφία ασπρόμ. 10 x 6 εκ.

Φωτογραφίες, Λογοτέχνες, Ελλάδα
Maviles, Lorentsos
Photographs

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

German

1880

oai:digital.lib.auth.gr:56956
ARC-2006-23733

G. Th. Hase & Sohn, Freiburg

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)