[Επισκεπτήρια κάρτα του Λορέντζο Μαβίλη (ΙV)].

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Επισκεπτήρια κάρτα του Λορέντζο Μαβίλη (ΙV)].

Μαβίλης, Λορέντζος,

Σημείωση / Note: Επισκεπτήρια κάρτα του ποιητή Λορέντζο Μαβίλη στην ελληνική. Σειρά Α. Αρχείο ατομικό, φάκελος Α.11 Φωτογραφίες-Επισκεπτήριες Κάρτες, υποφάκελος Α.11.3 Επισκεπτήριες κάρτες.

[1] σ. 6 x 10 εκ.

Λογοτέχνες, Αλληλογραφία, Ελλάδα
Maviles, Lorentsos
Visiting cards
Μαβίλης, Λορέντζος, 1860-1912


Greek

ARC-2006-24251
oai:digital.lib.auth.gr:57782

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)