[Διδακτορική διατριβή], "Zwei Wiener Handschriften des Johannes Skylitzes": "inaugural-Dissertation der hohen philosophischen Facultaet der Universitaet Erlangen zur Erlangung der Doctorwuerde" [1890]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Διδακτορική διατριβή], "Zwei Wiener Handschriften des Johannes Skylitzes": "inaugural-Dissertation der hohen philosophischen Facultaet der Universitaet Erlangen zur Erlangung der Doctorwuerde" [1890]

Μαβίλης, Λορέντζος,

Σημείωση / Note: Δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή του Λορέντζο Μαβίλη σχετικά με δύο χειρόγραφσ του Ιωάννη Σκυλίτζη. Σειρά Β. Αποκόμματα δημοσιευμάτων, φάκελος Β.2 Αποκόμματα δημοσιευμάτων του Λορέντζο Μαβίλη.

σ. [29] 23 x 26

Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Ιστορία
Λογοτέχνες, Ελλάδα
Maviles, Lorentsos

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

German

1890

oai:digital.lib.auth.gr:57989
ARC-2006-24372

G. Hoyer & Comp., Breslau

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)