Το έργον ενός λογίου [24 Οκτωβρίου 1916]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΤο έργον ενός λογίου [24 Οκτωβρίου 1916]

Ανδρεάδης, Α. Μ.

Σημείωση / Note: Αρθρο της εφημερίδας "Αθήναι". Σειρά Β. Αποκόμματα δημοσιευμάτων, φάκελος Β.3 Αποκόμματα δημοσιευμάτων για το Λ. Μαβίλη.

εφημερίδα, [1] σ. 62 x 46 εκ.

Newspaper Articles
Λογοτέχνες, Ελλάδα
Maviles, Lorentsos

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

24 Οκτωβρίου 1916
1916

oai:digital.lib.auth.gr:59558
ARC-2006-25397

Γεώργιος Κ. Πωπ, Αθήνα

Αθήναι, 24 Οκτ. 1916
Αθήναι [24 Οκτ. 1916]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)