Λ. Μαβίλης [21 Οκτωβρίου 1933]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΛ. Μαβίλης [21 Οκτωβρίου 1933]

Γρόλλιος, Κ. Χ.

Σημείωση / Note: Αρθρο της εφημερίδας "Αλήθεια" της Κέρκυρας, έτος 2ο, αρ. 66 (21.10.1933). Σειρά Β. Αποκόμματα δημοσιευμάτων, φάκελος Β.3 Αποκόμματα δημοσιευμάτων για το Λ. Μαβίλη.

εφημερίδα, [6] σ. 54 x 19 εκ.

Newspaper Articles
Λογοτέχνες, Ελλάδα
Maviles, Lorentsos

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

21 Οκτωβρίου 1933
1933

ARC-2006-25484
oai:digital.lib.auth.gr:59710

Μ. Β. Λάνδος, Κέρκυρα

Αλήθεια [21 Οκτ. 1933]
Αλήθεια, 21 Οκτ. 1933

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)