Περί της Μητροπόλεως Κρήτης και του μητροπολιτικού ναού του Αγίου Τίτου κατά την β΄ βυζαντινή περίοδον (961-1204).: απόσπασμα εκ της χριστιανικής Κρήτης τόμος Β΄, τεύχος Γ΄

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1915 (EN)
Περί της Μητροπόλεως Κρήτης και του μητροπολιτικού ναού του Αγίου Τίτου κατά την β΄ βυζαντινή περίοδον (961-1204).: απόσπασμα εκ της χριστιανικής Κρήτης τόμος Β΄, τεύχος Γ΄

Ξανθουδίδης, Στέφανος Α.,

Σημείωση / Note: Υπάρχει χειρόγραφη σημείωση : "Εις τον σεβ. καθηγητήν κυρ. Νικ. Πολίτην πρόεδρον της Λαογραφικής Εταιρείας, ο γράψας"

318-338 σ. 21 εκ.

Εκκλησιαστικά κτίρια, Ιστορία, Ελλάδα
Church architecture, History, Greece
Ηράκλειο (Ελλάδα), Εκκλησιαστική ιστορία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1915

oai:digital.lib.auth.gr:66451
ARC-2007-25766

Εκ του τυπογραφείου Στυλ. Μ. Αλεξίου, Εν Ηρακλείω Κρήτης

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)