Η Μεγαρίς: γεωγραφία, ιστορία, λαογραφία της επαρχίας Μεγαρίδος : από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρις ημών : μετά 30 εικόνων, σχεδιαγραμμάτων και χαρτών ; Θεόγνις ο Μεγαρεύς : βιογραφία, μετάφρασις, ιστορικαί παρατηρήσεις : τόμος Α΄ - τεύχος πρώτον

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1898 (EN)
Η Μεγαρίς: γεωγραφία, ιστορία, λαογραφία της επαρχίας Μεγαρίδος : από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρις ημών : μετά 30 εικόνων, σχεδιαγραμμάτων και χαρτών ; Θεόγνις ο Μεγαρεύς : βιογραφία, μετάφρασις, ιστορικαί παρατηρήσεις : τόμος Α΄ - τεύχος πρώτον

Σταμπόλας, Π. Γ.

Σημείωση / Note: Ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα : "Τω εξοχωτάτω Θ. Δελιγιάννη - Προέδρω της Κυβερνήσεως κ.λ.π. κ.λ.π. κ.λ.π. ο γράψας Π. Σταμπόλας".

117 σ. 24 εκ.

Theognis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1898

oai:digital.lib.auth.gr:66523
ARC-2007-25787

Εκ του τυπογραφείου νομικής, Αθηνήσι

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)