Ο Νεόφυτος Βάμβας: ή λόγος εκφωνηθείς κατά την έναρξιν των δημοσίων εξετάσεων του εν Ερμουπόλει Γυμνασίου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1852 (EN)
Ο Νεόφυτος Βάμβας: ή λόγος εκφωνηθείς κατά την έναρξιν των δημοσίων εξετάσεων του εν Ερμουπόλει Γυμνασίου

Σουριάς, Γεώργιος

Σημείωση / Note: Στο εξώφυλλο χειρόγραφη σημείωση : "Τω φίλω Χρήστω Νικολαϊδη. Φιλόλογον".

40 σ. 21 εκ.

Education, Greece
Speeches, addresses, etc., Greek
Εκπαίδευση, Ελλάδα
Λόγοι, προσφωνήσεις, κλπ., Ελληνικοί

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1852

oai:digital.lib.auth.gr:66546
ARC-2007-25808

Τύποις Νικολάου Βαρβαρέσου, Εν Ερμούπολει

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)