Βυζαντιναί επιγραφαί Γορτυνίας: μεθ' υπομνημάτων εκδιδόμεναι : απόσπασμα εκ του ΙΑ΄ τόμου των Βυζαντινών Χρονικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1904 (EL)
Βυζαντιναί επιγραφαί Γορτυνίας: μεθ' υπομνημάτων εκδιδόμεναι : απόσπασμα εκ του ΙΑ΄ τόμου των Βυζαντινών Χρονικών

Βέης, Νίκος Α.,

Σημείωση / Note: Στη σελίδα τίτλου ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα : "Του καθηγητού μου κ. Νικ. Γ. Πολίτου".

14 σ. 27 εκ.

Επιγραφές, Βυζαντινές, Ελλάδα
Inscriptions, Byzantine, Greece


Ελληνική γλώσσα

1904

ARC-2007-25829
oai:digital.lib.auth.gr:66583

Εκ του τυπογραφείου της Αυτοκρ. Ακαδημείας των Επιστημών, Εν Πετρουπόλει

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.