Βυζαντιναί επιγραφαί Γορτυνίας: μεθ' υπομνημάτων εκδιδόμεναι : απόσπασμα εκ του ΙΑ΄ τόμου των Βυζαντινών Χρονικών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1904 (EN)
Βυζαντιναί επιγραφαί Γορτυνίας: μεθ' υπομνημάτων εκδιδόμεναι : απόσπασμα εκ του ΙΑ΄ τόμου των Βυζαντινών Χρονικών

Βέης, Νίκος Α.,

Σημείωση / Note: Στη σελίδα τίτλου ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα : "Του καθηγητού μου κ. Νικ. Γ. Πολίτου".

14 σ. 27 εκ.

Επιγραφές, Βυζαντινές, Ελλάδα
Inscriptions, Byzantine, Greece


Greek

1904

ARC-2007-25829
oai:digital.lib.auth.gr:66583

Εκ του τυπογραφείου της Αυτοκρ. Ακαδημείας των Επιστημών, Εν Πετρουπόλει

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)