Επιγραφαί ελληνικαί κατά το πλέιστον ανέκδοτοι: εκδιδόμεναι δαπάνη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας., Φυλλάδιον Α'.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1860 (EL)
Επιγραφαί ελληνικαί κατά το πλέιστον ανέκδοτοι: εκδιδόμεναι δαπάνη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας., Φυλλάδιον Α'.

Κουμανούδης, Στέφανος Α.,

Σημείωση / Note: Πρόλογος Στέφανος Α. Κουμανούδης.

34 σ. εικ. 32 εκ.

Inscriptions, Greek
Επιγραφές, Αρχαίες Ελληνικές


Ελληνική γλώσσα

1860

oai:digital.lib.auth.gr:66680
ARC-2007-25840

Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ιω. Αγγελόπουλου, Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.