Ανύπαρκτος κώδιξ νομοκανόνος του 883ου έτους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)
Ανύπαρκτος κώδιξ νομοκανόνος του 883ου έτους

Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Αθανάσιος,

Σημείωση / Note: Υπάρχει η σημείωση : "Δελτίον του (ρωσικού) Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 1909 Δεκ."

500-503 σ. 24 εκ.

Χειρόγραφα, Ελληνικά (Μεσαιωνικά και Νεώτερα), Ιστορία
Χειρόγραφα, Βυζαντινά
Manuscripts, Greek (Medieval and modern), History

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

[χ. χ.]

oai:digital.lib.auth.gr:66714
ARC-2007-25874

[χ. ο.], [χ. τ.]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)