Επιτελείον Στρατού Θεσσαλίας : πίνακες της εκθέσεως της Α.Β. Υψηλότητος του Διαδόχου αντιστράτηγου αρχηγού του στρατού Θεσσαλίας ληφθέντες διά φωτολιθογραφίας εκ των λιθογεγραμμένων πινάκων: παρατάξεις, μάχαι, πορείαι και υποχωρήσεις.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1898 (EN)
Επιτελείον Στρατού Θεσσαλίας : πίνακες της εκθέσεως της Α.Β. Υψηλότητος του Διαδόχου αντιστράτηγου αρχηγού του στρατού Θεσσαλίας ληφθέντες διά φωτολιθογραφίας εκ των λιθογεγραμμένων πινάκων: παρατάξεις, μάχαι, πορείαι και υποχωρήσεις.

Κωνσταντίνος

Σημείωση / Note: 42 πίνακες του θεσσαλικού στρατού κατά την εκστρατεία του 1897.

42 σ. χάρτες 21 εκ.

Greco-Turkish War, 1897
Ελληνοτουρκικός Πόλεμος, 1897, Εκστρατείες, Ελλάδα


Greek

1898

oai:digital.lib.auth.gr:66716
ARC-2007-25876

Λιθογραφείον Κ. Γρούνδμαν, Αθήναι

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)