Αετίου Αμιδηνού λόγος δέκατος τρίτος: ήτοι περί δακνόντων ζώων και ιοβόλων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




1905 (EL)
Αετίου Αμιδηνού λόγος δέκατος τρίτος: ήτοι περί δακνόντων ζώων και ιοβόλων

Ζερβός, Σκεύος

Σημείωση / Note: Ανάτυπο από το περιοδικό Αθηνά, τόμος ΙΗ'. Ευρετήριο : σελ. 293-302.

σ. 241-302 24 εκ.

Αέτιος, 6ος αι.
Medicine, Medieval, History, Byzantine Empire
Ιατρική, Μεσαιωνική, Ιστορία, Βυζαντινή Αυτοκρατορία


Ελληνική γλώσσα

[1905]
1905

oai:digital.lib.auth.gr:66788
ARC-2007-25905

[Εκ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλάριου], [Αθήνησιν]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.