Αετίου Αμιδηνού λόγος δέκατος τρίτος: ήτοι περί δακνόντων ζώων και ιοβόλων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1905 (EN)
Αετίου Αμιδηνού λόγος δέκατος τρίτος: ήτοι περί δακνόντων ζώων και ιοβόλων

Ζερβός, Σκεύος

Σημείωση / Note: Ανάτυπο από το περιοδικό Αθηνά, τόμος ΙΗ'. Ευρετήριο : σελ. 293-302.

σ. 241-302 24 εκ.

Medicine, Medieval, History, Byzantine Empire
Ιατρική, Μεσαιωνική, Ιστορία, Βυζαντινή Αυτοκρατορία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

[1905]
1905

oai:digital.lib.auth.gr:66788
ARC-2007-25905

[Εκ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλάριου], [Αθήνησιν]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)