Παρατηρήσεις εις τον ένατον λόγον του Αετίου: απόσπασμα εκ της Βυζαντίδος τόμ. Β΄, τεύχ. Γ΄ και Δ΄

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1912 (EN)
Παρατηρήσεις εις τον ένατον λόγον του Αετίου: απόσπασμα εκ της Βυζαντίδος τόμ. Β΄, τεύχ. Γ΄ και Δ΄

Πεζόπουλος, Εμμανουήλ Α.,

σ. 523-539 25 εκ.

Medicine, Medieval, History, Byzantine Empire
Ζερβός, Σκεύος. [Αετίου Αμιδηνού περί των κατά το στόμα της κοιλίας παθών και αυτής της κοιλίας και εντέρων]
Ιατρική, Μεσαιωνική, Ιστορία, Βυζαντινή Αυτοκρατορία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1912

ARC-2007-25911
oai:digital.lib.auth.gr:66794

Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)