Επιγραφαί ανέκδοτοι ανακαλυφθείσαι και εκδοθείσαι υπό του αρχαιολογικού συλλόγου: (επιγραφαί εν τη οικία της Λουίζης Ψωμά ανακαλυφθείσαι), Φυλλάδιον Πρώτον, Φυλλάδιον Δεύτερον, Φυλλάδιον Τρίτον. [1851, 1852, 1855]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1855 (EL)
Επιγραφαί ανέκδοτοι ανακαλυφθείσαι και εκδοθείσαι υπό του αρχαιολογικού συλλόγου: (επιγραφαί εν τη οικία της Λουίζης Ψωμά ανακαλυφθείσαι), Φυλλάδιον Πρώτον, Φυλλάδιον Δεύτερον, Φυλλάδιον Τρίτον. [1851, 1852, 1855]

Σημείωση / Note: Τρία φυλλάδια δεμένα μαζί.

α.α. εικ. 30 εκ.

Επιγραφές Αρχαίες, Ελληνικές, Ελλάδα
Inscriptions, Greek, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1855

ARC-2007-25965
oai:digital.lib.auth.gr:66852

Εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, Αθηνήσιν

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.