Το ψηφιδωτόν δάπεδον του ανευρεθέντος ναού εν Νικοπόλει της Ηπείρου: ανατύπωσις εκ του "Ιερού Συνδέσμου", Αρ. 255-256. [1-15 Δεκεμβρίου 1915]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1915 (EN)
Το ψηφιδωτόν δάπεδον του ανευρεθέντος ναού εν Νικοπόλει της Ηπείρου: ανατύπωσις εκ του "Ιερού Συνδέσμου", Αρ. 255-256. [1-15 Δεκεμβρίου 1915]

Σωτηρίου, Γεώργιος Α.

26 σ. 21 εκ.

Ψηφιδωτά, Ελλάδα
Mosaics, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1915

ARC-2007-26020
oai:digital.lib.auth.gr:66953

Εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)