δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1926 (EL)
Οδηγός χρηματιζομένων

Τρυγονίδης, Αθ. Δ.
Αναγνωστόπουλος, Κ. Η.

Σημείωση / Note: Στο εξώφυλλο : "ομολογίαι εθνικών δανείων, ανώνυμοι εταιρείαι, τοκομερίδια, μερίσματα, διακυμάνσεις. Τράπεζαι, εμπόριον, βιομηχανία ". Περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο τραπεζών και εταιρειών. Στο τέλος διαφημιστικές αφίσες εταιρειών και τραπεζών.

212 σ. 30 εκ.

Χρηματιστήριο, Ελλάδα
Stock exchanges, Greece


Ελληνική γλώσσα

1926

oai:digital.lib.auth.gr:66994
ARC-2007-26038

Τύποις Π.Γ. Μακρής, [χ.τ.]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.