Πρακτικά της επί του Ερεχθείου επιτροπής: η αναγραφή της αληθούς καταστάσεως του Ερεχθείου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1853 (EN)
Πρακτικά της επί του Ερεχθείου επιτροπής: η αναγραφή της αληθούς καταστάσεως του Ερεχθείου

Σημείωση / Note: "Ανεγνώσθησαν εν τη συνεδριάσει του Αρχαιολογικού Συλλόγου τη 4η8βρίου (Οχτωβρίου) 1853".

21 σ. εικ. 32 εκ.

Athens (Greece), Antiquities
Acropolis (Athens, Greece), Pictorial works
Ακρόπολη (Αθήνα, Ελλάδα), Εικονογραφημένα έργα
Μνημεία, Εικονογραφημένα έργα, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1853

oai:digital.lib.auth.gr:67010
ARC-2007-26049

Εκ του Τυπογραφείου και Λιθογραφείου Ιω. Αγγελοπούλου, Αθηνήσιν
Αρχαιολογική Εταιρεία

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)