Περί του όπως ίσχυσε καθ' ημών ο Λατίνος ήτοι δημηγορίας Θωμά του Μωροζίνη (πρώτου χρηματίσαντος παπικού Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχου εν έτει 1205) έλεγχος και ανατροπή

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1890 (EN)
Περί του όπως ίσχυσε καθ' ημών ο Λατίνος ήτοι δημηγορίας Θωμά του Μωροζίνη (πρώτου χρηματίσαντος παπικού Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχου εν έτει 1205) έλεγχος και ανατροπή

Καλογεράς, Νικηφόρος,

Σημείωση / Note: Στη σελ. τίτλου υπάρχει η ένδειξη : εκ των παρ' ημίν ανεκδότων, τεύχος Α'.

στ'+18 σ. 22 εκ.

Μορωζίνης, Θωμάς

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1890

ARC-2007-26099
oai:digital.lib.auth.gr:67109

Εκ της Ανατολικής Τυπογραφίας Γ. Δρουγουλίνου, Εν Λειψία

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)