Φειδίας και η εποχή αυτού: λόγος εισιτήριος εκφωνηθείς τη 18η Απριλίου 1877 : κατά την έναρξιν της υφηγεσίας αυτού εν τω εν Αθήναις Εθνικώ Πανεπιστημίω

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1877 (EN)
Φειδίας και η εποχή αυτού: λόγος εισιτήριος εκφωνηθείς τη 18η Απριλίου 1877 : κατά την έναρξιν της υφηγεσίας αυτού εν τω εν Αθήναις Εθνικώ Πανεπιστημίω

Μυλωνάς, Κυριάκος Διον.,

Σημείωση / Note: Στο εξώφυλλο αφιέρωση: "Τω φίλω κ. Γ. Κωνσταντινίδη. Κ. Δ. Μυλωνάς". Στη σελίδα τίτλου αφιέρωση: Τω ποθεινώ φίλω κω. Ιωάννη Σβίλαριτς. Κ. Δ. Μυλωνάς".

37 σ. 22 εκ.

Art, Ancient
Τέχνη, Αρχαία, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1877

ARC-2007-26102
oai:digital.lib.auth.gr:67112

Εκ του τυπογραφείου Ερμού, Αθήνησιν

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)