Επετηρίς της κατά το σχολικόν έτος 1923-24 λειτουργίας του εν Καστοριά μονοτάξιου διδασκαλείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1924 (EL)
Επετηρίς της κατά το σχολικόν έτος 1923-24 λειτουργίας του εν Καστοριά μονοτάξιου διδασκαλείου

Μιχαλόπουλος, Μιχαήλ Π.

55 σ. πιν. 22 εκ.

Σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Επετηρίδες, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1924

oai:digital.lib.auth.gr:67137
ARC-2007-26126

[χ.ο.], Αθήναι

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.