Λόγος εκφωνηθείς παρά του προέδρου της Αδελφότητος των Μαρμαροεργοστασιαρχών Γεωργίου Μπονάνου: προς σύστασιν Ακαδημίας πρακτικής αρχιτεκτονικής : προς μόρφωσιν των εν γένει τεχνιτών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1917 (EL)
Λόγος εκφωνηθείς παρά του προέδρου της Αδελφότητος των Μαρμαροεργοστασιαρχών Γεωργίου Μπονάνου: προς σύστασιν Ακαδημίας πρακτικής αρχιτεκτονικής : προς μόρφωσιν των εν γένει τεχνιτών

Μπονάνος, Γεώργιος Α.,

Σημείωση / Note: "Λόγος εκφωνηθείς τη 3η Σεπτεμβρίου 1917 εν τη αιθούση της Εταιρίας των Φίλων του Λαού". Περιέχει κατάλογο των μελών της Αδελφότητας Μαρμαροεργοστασιαρχών.

32 σ. 21 εκ.

Αρχιτεκτονική, Ελλάδα
Architecture, Greece
Λόγοι, προσφωνήσεις, κλπ., Ελληνικοί


Ελληνική γλώσσα

1917

oai:digital.lib.auth.gr:67150
ARC-2007-26138

Βασιλικόν τυπογραφείον Νικ. Αθ. Χιώτη, Εν Αθήναις
Εταιρία των Φίλων του Λαού

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.