Περί Βελισσαρίου Κορενσίου : έλληνος ζωγράφου εν Νεαπόλει (1558-1643): διατριβή αναγνωσθείσα εν τω Φιλολογικώ Συλλόγω Παρνασσώ τη 5η Δεκεμβρίου 1871

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1872 (EN)
Περί Βελισσαρίου Κορενσίου : έλληνος ζωγράφου εν Νεαπόλει (1558-1643): διατριβή αναγνωσθείσα εν τω Φιλολογικώ Συλλόγω Παρνασσώ τη 5η Δεκεμβρίου 1871

Λάμπρος, Σπυρίδων Π.

Σημείωση / Note: Στο εξώφυλλο η αφιέρωση : "τω αγαπητώ Ν. Γ. Πολίτη, ο γράψας".

13 σ. 28 εκ.

Ζωγράφοι, Βιογραφία, Ελλάδα
Painters, Biography, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1872

ARC-2007-26142
oai:digital.lib.auth.gr:67154

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Εκ της τυπογραφίας Λαζ. Δ. Βιλλαρά, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)