Λόγος επικήδειος εκφωνηθείς εν Μόσχα κατά την ημέραν της κηδείας της Α.Μ. του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Α': ανατύπωσις εκ του υπ' αριθμ. 478 και ημερομ. 31 Μαρτίου 1913 φύλλου της εν Οδησσώ εκδιδομένης εφημερίδος "Κόσμος"

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1913 (EN)
Λόγος επικήδειος εκφωνηθείς εν Μόσχα κατά την ημέραν της κηδείας της Α.Μ. του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Α': ανατύπωσις εκ του υπ' αριθμ. 478 και ημερομ. 31 Μαρτίου 1913 φύλλου της εν Οδησσώ εκδιδομένης εφημερίδος "Κόσμος"

Ιάκωβος Βατοπεδινός,

15 σ. 21 εκ.

Speeches, addresses, etc., Greek
Λόγοι, προσφωνήσεις, κλπ., Ελληνικοί

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1913

oai:digital.lib.auth.gr:67159
ARC-2007-26147

[χ.ό], Εν Μόσχα

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)