Λογοδοσία των κατά το ΛΕ' [35ο] συλλογικό έτος 1907-1908 υπό του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου πεπραγμένων: αναγνωσθείσα εν Γενική των μελών Συνεδρία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1909 (EN)
Λογοδοσία των κατά το ΛΕ' [35ο] συλλογικό έτος 1907-1908 υπό του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου πεπραγμένων: αναγνωσθείσα εν Γενική των μελών Συνεδρία

Χάρακας, Χ.

Σημείωση / Note: Στο εξώφυλλο σφραγίδα "Θεσσαλονίκη-Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος", ενώ στην σελίδα τίτλου "Μακεδονική Βιβλιοθήκη-Bibliotheque Macedonienne".

13 σ. πιν. 19 εκ.

Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), Πνευματική ζωή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1909

oai:digital.lib.auth.gr:67190
ARC-2007-26176

Εκ του Τυπογραφείου Γ. Διβόλη, Εν Θεσσαλονίκη
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)