Λογοδοσία των εφορειών των εν Θεσσαλονίκη ελληνικών εκπαιδευτηρίων και του νοσοκομείου του ορφανοτροφείου ο Μελιτεύς της χρήσεως 1894-1895: αναγνωσθείσα ενωπίον της αντιπροσωπείας της κοινότητος κατά την συνεδρίαν της 26 Ιουνίου 1895.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1895 (EL)
Λογοδοσία των εφορειών των εν Θεσσαλονίκη ελληνικών εκπαιδευτηρίων και του νοσοκομείου του ορφανοτροφείου ο Μελιτεύς της χρήσεως 1894-1895: αναγνωσθείσα ενωπίον της αντιπροσωπείας της κοινότητος κατά την συνεδρίαν της 26 Ιουνίου 1895.

Σημείωση / Note: Στην σελίδα τίτλου σφραγίδα "Μακεδονική Βιβλιοθήκη-Bibliotheque Macedonienne"

21 σ. 20 εκ

Child welfare, Greece
Orphanages, Greece
Ορφανοτροφεία, Ελλάδα
Ενώσεις, ιδρύματα κλπ., Ελλάδα
Παιδί, Πρόνοια του, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1895

oai:digital.lib.auth.gr:67247
ARC-2007-26223

[χ.ό], [Θεσσαλονίκη]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.