Λογοδοσία των εφορειών των εν Θεσσαλονίκη ελληνικών εκπαιδευτηρίων και του νοσοκομείου του ορφανοτροφείου ο Μελιτεύς της χρήσεως 1894-1895: αναγνωσθείσα ενωπίον της αντιπροσωπείας της κοινότητος κατά την συνεδρίαν της 26 Ιουνίου 1895.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1895 (EN)
Λογοδοσία των εφορειών των εν Θεσσαλονίκη ελληνικών εκπαιδευτηρίων και του νοσοκομείου του ορφανοτροφείου ο Μελιτεύς της χρήσεως 1894-1895: αναγνωσθείσα ενωπίον της αντιπροσωπείας της κοινότητος κατά την συνεδρίαν της 26 Ιουνίου 1895.

Σημείωση / Note: Στην σελίδα τίτλου σφραγίδα "Μακεδονική Βιβλιοθήκη-Bibliotheque Macedonienne"

21 σ. 20 εκ

Child welfare, Greece
Orphanages, Greece
Ορφανοτροφεία, Ελλάδα
Ενώσεις, ιδρύματα κλπ., Ελλάδα
Παιδί, Πρόνοια του, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1895

oai:digital.lib.auth.gr:67247
ARC-2007-26223

[χ.ό], [Θεσσαλονίκη]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)