Εκθεσις επί του προϋπολογισμού 1933 του μειοψηφούντος μέλους της επί των οικονομικών επιτροπής γερουσιαστού του Κόμματος των Φιλελευθέρων: Αθήναι 20 Δεκεμβρίου 1933

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1934 (EL)
Εκθεσις επί του προϋπολογισμού 1933 του μειοψηφούντος μέλους της επί των οικονομικών επιτροπής γερουσιαστού του Κόμματος των Φιλελευθέρων: Αθήναι 20 Δεκεμβρίου 1933

Κακουλίδης, Γεώργιος,

29 σ. πιν. 30 εκ.

Προϋπολογισμός, Ελλάδα
Budget, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1934

oai:digital.lib.auth.gr:67264
ARC-2007-26239

Ελλάδα, Γερουσία
Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.