Δημοσιεύματα του τμήματος της Δημόσιας Οικονομίας=Publications de la Section d' Economie, Αριθ. 1.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1899 (EN)
Δημοσιεύματα του τμήματος της Δημόσιας Οικονομίας=Publications de la Section d' Economie, Αριθ. 1.

Σημείωση / Note: Διαταγή Υπουργείου Εσωτερικών υπ' αριθ. 4936, της 5 Μαρτίου 1894, Αναφορά του προέδρου της επί της διανομής του Κωπαϊδικού πεδίου επιτροπής υπ' αριθ. 113 της 23 Δεκεμβρίου 1894, Εκθεσις της προς διανομήν του Κωπαϊδικού πεδίου επιτροπής, Πίναξ των κατά θέσεων και περιφερείας εντός της περιμέτρου της Κωπαϊδος κειμένων ιδιοκτησιών, Πρωτόκολλον καθορισμού της περιμέτρου της Κωπαϊδος των θέσεων, καθ' ας δέον να λάβη η Κυβέρνησις 15000 στρέμματα και των 80000 στρεμμάτων των περιεχομένων εις την πλήρη κυριότητα της Εταιρείας, Εκθεσις της μειονοψηφίας της προς διαμονήν του Κωπαιδικού πεδίου επιτροπής.

95 σ. 22 εκ.

Economy, Greece
Οικονομία, Ελλάδα
Κωπαΐδα, Λίμνη (Ελλάδα)
Ελλάδα, Πολιτική και διακυβέρνηση, 1863-1913
Ελλάδα, Οικονομικές συνθήκες
Greece, Politics and government, 1863-1913


Greek

1899

oai:digital.lib.auth.gr:67274
ARC-2007-26249

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)