Δημοσιεύματα του τμήματος της Δημόσιας Οικονομίας, αριθ. 3.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1899 (EN)
Δημοσιεύματα του τμήματος της Δημόσιας Οικονομίας, αριθ. 3.

Σημείωση / Note: Οι σεισμοί της Τριπόλεως και Τριφυλίας κατά τα έτη 1898 και 1899, Συνέδριον εμπορικής διδασκαλίας εν Βενετία, Φιλάρχαιος εταιρεία η "Οθρυς" εν Αλμυρώ, Πίναξ των κατά το έτος 1898 πυρκαϊών εν Αθήναις και Πειραιεί.

179-256 σ. 22 εκ.

Economy, Greece
Οικονομία, Ελλάδα
Ελλάδα, Οικονομικές συνθήκες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1899

oai:digital.lib.auth.gr:67279
ARC-2007-26254

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)