Νέον φως: περίοδος δευτέρα : γλωσσική εποποιία : η γλώσσα ως καλλιτεχνία, 1ον φυλλάδιον. [Ιανουάριος 1915]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1915 (EN)
Νέον φως: περίοδος δευτέρα : γλωσσική εποποιία : η γλώσσα ως καλλιτεχνία, 1ον φυλλάδιον. [Ιανουάριος 1915]

Ζάμπας, Κυριάκος

16 σ. 20 εκ.

Φιλολογία, Περιοδικά
Ελληνική γλώσσα, Νέα, Τέχνη
Language and languages, Philosophy
Γλώσσα και γλώσσες, Φιλοσοφία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1915

oai:digital.lib.auth.gr:67404
ARC-2007-26368

Τύποις "Αυγής" Αθανασίου Α. Παπασπύρου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)