Κατάλογος επιστημονικών μελετών=Liste des travaux scientiphiques: βιβλιογραφία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1931 (EN)
Κατάλογος επιστημονικών μελετών=Liste des travaux scientiphiques: βιβλιογραφία

Κτενάς, Κωνσταντίνος Α.

Σημείωση / Note: Δημοσιεύεται επί τη συμπληρώσει εικοσαετίας από του διορισμού του Κωνστ. Α. Κτενά ως υποψηφίου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

14 σ. 24 εκ.

Ορυκτολογία, Βιβλιογραφία
Geology, Bibliography
Γεωλογία, Βιβλιογραφία
Mineralogy, Bibliography

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1931

oai:digital.lib.auth.gr:67437
ARC-2007-26397

Τυπογραφείον "Εστία", Αθήναι

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)