Υπουργείον Οικονομικών : Τμήμα Μεταλλείων και Μονοπωλίων: εκθέσεις του Ούγγρου μεταλλευτικού συμβούλου Θ. Ούφνερ επί των σμυριδωρυχείων Νάξου, των των εν Μήλω ορυχείων μυλοπετρών και γύψου και των αιτίων των εν τοις μεταλλείοις Λαυρείου συμβαινόντων δυστυχημάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1893 (EL)
Υπουργείον Οικονομικών : Τμήμα Μεταλλείων και Μονοπωλίων: εκθέσεις του Ούγγρου μεταλλευτικού συμβούλου Θ. Ούφνερ επί των σμυριδωρυχείων Νάξου, των των εν Μήλω ορυχείων μυλοπετρών και γύψου και των αιτίων των εν τοις μεταλλείοις Λαυρείου συμβαινόντων δυστυχημάτων

Huffner, Thomas

38 σ. 21 εκ.

Ορυχεία και ορυκτοί πόροι, Ελλάδα
Λαύριο (Ελλάδα), Ιστορία
Βιομηχανίες ορυκτών, Ελλάδα
Mineral industries, Greece
Mines and mineral resources, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1893

oai:digital.lib.auth.gr:67439
ARC-2007-26398

Ελλάδα., Υπουργείο Οικονομικών
Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.