Υπουργείον Οικονομικών : Τμήμα Μεταλλείων και Μονοπωλίων: εκθέσεις του Ούγγρου μεταλλευτικού συμβούλου Θ. Ούφνερ επί των σμυριδωρυχείων Νάξου, των των εν Μήλω ορυχείων μυλοπετρών και γύψου και των αιτίων των εν τοις μεταλλείοις Λαυρείου συμβαινόντων δυστυχημάτων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1893 (EN)
Υπουργείον Οικονομικών : Τμήμα Μεταλλείων και Μονοπωλίων: εκθέσεις του Ούγγρου μεταλλευτικού συμβούλου Θ. Ούφνερ επί των σμυριδωρυχείων Νάξου, των των εν Μήλω ορυχείων μυλοπετρών και γύψου και των αιτίων των εν τοις μεταλλείοις Λαυρείου συμβαινόντων δυστυχημάτων

Huffner, Thomas

38 σ. 21 εκ.

Ορυχεία και ορυκτοί πόροι, Ελλάδα
Λαύριο (Ελλάδα), Ιστορία
Βιομηχανίες ορυκτών, Ελλάδα
Mineral industries, Greece
Mines and mineral resources, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1893

oai:digital.lib.auth.gr:67439
ARC-2007-26398

Ελλάδα., Υπουργείο Οικονομικών
Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)