Υπόμνημα της Α.Θ. Μακαριότητος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Κ. Δαμιανού του Α' [περί της αποστολής του αγιοταφίτου]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1912 (EN)
Υπόμνημα της Α.Θ. Μακαριότητος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Κ. Δαμιανού του Α' [περί της αποστολής του αγιοταφίτου]

Σημείωση / Note: "Το ακόλουθον υπόμνημα ανεγνώσθη υπό του Σεπτού Πατρός ημών και Πατριάρχου εν τη χπη' Συνοδική Συνεδρία τη 3 Σεπτεμβρίου ε.ε. και ομοφώνως ενεκρίθη όπως παραδοθή τύποις προς ευρυτέραν κυκλοφορίαν και ευχερεστέραν μελέτην, εκ του Πατριαρχικού Γραφείου".

17 σ. 19 εκ.

Σύνοδοι, Ιεροσόλυμα
Πατριάρχες και Πατριαρχεία, Ιεροσόλυμα
Patriarchs and patriarchate, Jerusalem

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1912

oai:digital.lib.auth.gr:67456
ARC-2007-26412

Τύποις Ιερού Κοινού του Πανάγιου Τάφου, Εν Ιεροσολύμοις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)