Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής: μικραί συμβολαί εις την ιστορίαν της μεσαιωνικής και νεωτέρης γλώσσης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1927 (EN)
Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής: μικραί συμβολαί εις την ιστορίαν της μεσαιωνικής και νεωτέρης γλώσσης

Χατζιδάκις, Γεώργιος Ν.,

Σημείωση / Note: Περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια: Α΄. Φωνητικά, Β. Περί της μετοχής του παθητικού παρακειμένου εν τη μεσαιωνική και νέα Ελληνική, Γ. Die griechische Sprache in den urbulgarischen Inschriften von Dr. Beschewliew, Δ. Max, Vasmer, Ein russisch-byzantinisches Gesprachbuch, Beitrage κ.λ.π., Ε. Σημειώσεις εις Φορτουνάτον.

34 σ. 25 εκ.

Ελληνική γλώσσα, Νέα, Φωνητική
Greek language, Phonetics

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1927

oai:digital.lib.auth.gr:67488
ARC-2007-26441

[Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης], Εν Θεσσαλονίκη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)