Πρόχειρος απάντησις: επί των περί εισβολής του Δράμαλη εις την Πελοπόννησον ιστορουμένων εν τω Α τόμω, κεφαλαίω Ε των λεγομένων απομνημονευμάτων του κυρίου Ν. Σπυλιάδου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1853 (EN)
Πρόχειρος απάντησις: επί των περί εισβολής του Δράμαλη εις την Πελοπόννησον ιστορουμένων εν τω Α τόμω, κεφαλαίω Ε των λεγομένων απομνημονευμάτων του κυρίου Ν. Σπυλιάδου

Παλαμήδης, Ρήγας

Σημείωση / Note: Στο εξώφυλλο, χειρόγραφη σημείωση : "Προς τον σεβασμιώτατον κύριον Ι. Ορλάνδον".

20 σ. 21 εκ.

Ελλάδα, Ιστορία, Πόλεμος της Ανεξαρτησίας, 1821-1829
Greece, History, War of Independence, 1821-1829
Πελοπόννησος (Ελλάδα), Ιστορία
Dramales, Machmout, 1780-1822
Σπηλιάδης, Νικόλαος, 1785-1867. [Απομνημονεύματα : δια να χρησιμεύσωσιν εις την Νεαν Ελληνικήν Ιστορίαν (1821-1843)]


Greek

1853

ARC-2007-26493
oai:digital.lib.auth.gr:67541

Εκ του τυπογραφείου η Αγαθή Τύχη, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)