Απόλλων ο μουσηγέτης: περιέχων στοιχειώδεις ωδικάς γνώσεις μετά μονοφώνων, διφώνων, τριφώνων και τετραφώνων χορικών ασμάτων : προς χρήσιν των ελληνικών εκπαιδευτηρίων αμφοτέρων των φύλων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1910 (EN)
Απόλλων ο μουσηγέτης: περιέχων στοιχειώδεις ωδικάς γνώσεις μετά μονοφώνων, διφώνων, τριφώνων και τετραφώνων χορικών ασμάτων : προς χρήσιν των ελληνικών εκπαιδευτηρίων αμφοτέρων των φύλων

Παχτίκος, Γεώργιος Δ.,

Σημείωση / Note: Περιέχει μουσικά κείμενα. Στη σελίδα τίτλου η αφιέρωση : "τω σεβαστώ μοι κ. Ν. Γ. Πολίτη, καθηγητή εν τω Εθν. Πανεπιστημίω, τιμής και σεβασμού χάριν, ο ποιήσας Γ. Παχτίκος".

κ΄ + 128 σ. 18,5 εκ.

Music, Instruction and study
Μουσική, Μελέτη και διδασκαλία (Δευτεροβάθμια)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1910

ARC-2007-26514
oai:digital.lib.auth.gr:67563

Τύποις αδελφών Γεράρδων, Εν Κωνσταντινούπολει

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)