Βυζαντινή αγιογραφία και αρχιτεκτονική

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

1895 (EL)
Byzantine icon painting and architecture
Βυζαντινή αγιογραφία και αρχιτεκτονική

Χρλ.

Archaeology, Societies, etc, Greece, Byzantine Empire, 330-1453 A.D.
Conservation and restoration
French School of Athens
Αρχαιολογία, Εταιρείες, κλπ., Ελλάδα, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 330-1453 μ.Χ.
The Archaeological Society at Athens
Καββαδίας, Π. 1849-1928
Συντήρηση και αποκατάσταση
Γαλλική Σχολή Αθηνών
Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρία


Ελληνική γλώσσα

oai:digital.lib.auth.gr:98738
a14178

To Asty [14/10/1895]
Το Άστυ [14/10/1895]
Το Άστυ, 3, 14/10/1895 To Asty, 3, 14/10/1895

This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.