Αι ανασκαφαί της Κορίνθου. - Τάφοι προϊστορικοί

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareArticle (EN)

1896 (EN)
Excavations at Corinth.- Prehistoric graves
Αι ανασκαφαί της Κορίνθου. - Τάφοι προϊστορικοί

Λεονάρδος, Bασίλειος 1857-1930
Prehistoric settlements
Excavations (Archaeology), Corinth (Korinthia, Greece), Greek Prehistory, earlier than 1100 B.C.
Ανασκαφές (Αρχαιολογία), Κόρινθος (Κορινθία, Ελλάδα), Ελληνική Προϊστορία, πριν από το 1100 π.Χ.
Προϊστορικοί οικισμοί


Greek

a14533
oai:digital.lib.auth.gr:99037

Το Άστυ [18/04/1896]
To Asty [18/04/1896]
Το Άστυ, 2, 18/04/1896 To Asty, 2, 18/04/1896

This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)