Περί του ύδατος της Ελένης εν Κεγχρεαίς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

1868 (EL)
About Eleni's water at Kenchraie
Περί του ύδατος της Ελένης εν Κεγχρεαίς

Landerer, Xavier

Παυσανίας 2ος αι.
Temple of Isis
Antiquities, Kenchraie (Corinth, Greece), Roman Empire, 30 B.C.-476 A.D.
Ναός της Ίσιδας
Pausanias 2nd cent.
Αρχαιότητες, Κεγχρεές (Κόρινθος, Ελλάδα), Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, 30 π.Χ.-476 μ.Χ.


Ελληνική γλώσσα

a21107
oai:digital.lib.auth.gr:99967

Η Αλήθεια, 4, 11/06/1868 I Alitheia, 4, 11/06/1868
Η Αλήθεια [11/06/1868]
I Alitheia [11/06/1868]

This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.