Πρέπει να υπάρχουν δύο φύλα; Η περίπτωση των μεσόφυλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιοηθικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρέπει να υπάρχουν δύο φύλα; Η περίπτωση των μεσόφυλων (EL)
Should there be two genders? The case of intersex people (EN)

Pikramenou (Νικολέτα Πικραμένου), Nikoleta

Ο όρος «κοινωνικό φύλο» αναφέρεται σε όλα εκείνα τα κοινωνικά, πολιτιστικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη βιολογική έννοια του αρσενικού και του θηλυκού φύλου μέσω συγκεκριμένων κοινωνικών πλαισίων. Το «βιολογικό φύλο» αναφέρεται στο φύλο το οποίο φέρουμε από τη γέννησή μας, το οποίο είναι είτε θηλυκό είτε αρσενικό ενώ το «κοινωνικό φύλο» αναφέρεται στο πόσο θηλυκοί ή αρσενικοί είμαστε στην κοινωνική μας υπόσταση. Ωστόσο αυτή η διάκριση σε θηλυκό και αρσενικό κρύβει έναν αριθμό προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση της. Με άλλα λόγια, η χρήση αυτής της διάκρισης υπονοεί ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με το φύλο στο οποίο ανήκουν.Οι μεσόφυλοι γεννιούνται με χαρακτηριστικά που βρίσκονται μεταξύ των δύο φύλων. Κατά συνέπεια, συχνά υπόκεινται σε μεγάλη ταλαιπωρία καθώς τα μεσόφυλα βρέφη κάποιες φορές υποβάλλονται σε περιττές ιατρικές ή χειρουργικές θεραπείες οι οποίες δεν είναι ζωτικής σημασίας αλλά σκοπός τους είναι η ένταξή τους στο δυαδικό μοντέλο των φύλων. Παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον ένα στα χίλια βρέφη γεννιούνται μεσόφυλα, πολλές χώρες δεν αποδέχονται την ύπαρξή τους. Επίσης, τα δικαιώματά τους αγνοούνται καθώς δεν ταιριάζουν στα κοινωνικά και ιατρικά πρότυπα.Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσω τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της δυαδικής διάκρισης των φύλων και θα δικαιολογήσω τα επιχειρήματα που θα προβληθούν χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των μεσόφυλων. (EL)
Gender refers to all those social, cultural, and psychological traits which are linked to males and females through particular social contexts. Sex makes us male or female and gender makes us masculine or feminine. However, this relatively simple distinction masks a number of problems associated with its usage. It implies that all people can be conveniently placed into unambiguous “either–or” categories.Intersex people are born with characteristics that are in between male and female. Consequently, they often go through a lot of suffering because intersex infants are sometimes subjected to unnecessary medical or surgical treatment that is cosmetic rather that vital for health in order to fit in the gender binary model. Although at least one in every thousand people is born intersex, many countries do not acknowledge their existence. Their rights are also ignored because they don't fit into standard social and medical models.In this article, I will examine the negative effects of this gender binary distinction and justify my arguments by using the example of intersex people. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

gender (EL)
intersex (EL)
bioethics (EL)
ethics (EL)
gender (EN)
intersex (EN)
bioethics (EN)
ethics (EN)


Βιοηθικά

Αγγλική γλώσσα

2015-02-22


Hellenic National Bioethics Commission (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής) (EN)

2653-8660
Βιοηθικά; Vol 1, No 1 (2015): Bioethica; 25-31 (EL)
Bioethica; Vol 1, No 1 (2015): Bioethica; 25-31 (EN)

Copyright (c) 2019 Bioethica (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.